NHÀ 3 GIAN

Tổng hợp MẪU NHÀ GỖ 3 GIAN điển hình.

Tổng hợp MẪU NHÀ BÊ TÔNG GIẢ GỖ 3 GIAN điển hình.

Mẫu 01 – Mẫu nhà thờ 3 gian gỗ Lim 9.5x9m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Thuận Thành – Bắc Ninh.

*Khung kèo cột gỗ Lim nam phi. Bậc cấp lát đá xanh rêu Thanh hóa, cột đồng trụ hai bên cánh phong đắp phù điêu.

Mẫu 02 – Mẫu nhà thờ 3 gian gỗ Lim 9.9x9m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Xuân Vinh – Thọ Xuân – Thanh Hóa.

*Khung kèo cột gỗ Lim nam phi. Bậc cấp lát gạch đỏ, cột đồng trụ hai bên cánh phong đắp phù điêu.

Mẫu 03 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x7m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Hải dương.

*Khung kèo cột bê tông sắt thép sơn màu gỗ, Hoành rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp lát gạch mũi đỏ, cột hiên đá xanh thanh hóa.

Mẫu 04 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x7m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Đông Hoàng, Đông Hưng , Thái Bình.

*Khung kèo cột bê tông sắt thép sơn màu gỗ,Rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, cột hiên đá xanh thanh hóa, hoa văn tứ quý, đan xem câu đối. Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 05 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x7m. 3 gian thờ tự , bên cạnh là nhà ngang công năng bếp và phòng ngủ.

*Địa điểm: xây dựng tại Sông công thái nguyên.

*Khung kèo cột, hoành rui nóc bê tông sắt thép sơn màu gỗ, Cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, đá xanh thanh hóa. Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 06 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x6m chữ Đinh. 3 gian thờ tự chữ Đinh, cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Đoàn đào, Phù Cừ, Hưng Yên.

*Khung kèo cột, hoành rui nóc bê tông sắt thép sơn màu gỗ. Cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, nền nhà lát gạch đỏ,  Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 07 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 14x12m chữ Đinh mái đao. 3 gian thờ tự chữ Đinh, 4 mái, hiên chạy xung quanh. Khuôn viên sân vườn đẹp

*Địa điểm: xây dựng tại Trung Hòa, Hưng Yên.

*Khung kèo cột, hoành  nóc bê tông sắt thép sơn màu gỗ. Rui, Cửa gỗ Gõ Đỏ nam phi. Bậc cấp, chiếu rồng đá xanh thanh hóa,  Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 08 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 12x11m chữ Đinh mái đao. 3 gian thờ tự chữ Đinh, 4 mái, hiên chạy xung quanh. Khuôn viên sân vườn đẹp

*Địa điểm: xây dựng tại Lý Nhân, Hà Nam.

*Khung kèo cột, hoành rui nóc bê tông sắt thép sơn màu gỗ. Cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp đá xanh thanh hóa,  Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 09 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x7m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên

*Khung kèo cột bê tông sắt thép sơn màu gỗ,Hoành Rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, cột hiên đá xanh thanh hóa, hoa văn tứ quý, đan xem câu đối. Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 10 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 9x8m 4 mái đao. 3 gian thờ tự , 4 mái, hiên chạy xung quanh.Cột đèn tứ linh, Khuôn viên sân vườn đẹp

*Địa điểm: xây dựng tại Đồng Lương, Câm Khê, Phú Thọ.

*Khung kèo cột, hoành  bê tông sắt thép sơn màu gỗ. Rui nóc Cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, nền lát gạch đỏ,  Mái lợp ngói mũi hài. Cột đèn tứ linh

Mẫu 11 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 7x7m chữ Đinh. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước. Hiên xây cuốn vòm

*Địa điểm: xây dựng tại Nghĩa Hưng, Nam Định

*Khung kèo cột bê tông sắt thép sơn màu gỗ – Hoành Rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp gạch đỏ, hoa văn tứ quý, đan xem câu đối. Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 12 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 9x7m. 3 gian thờ tự.

*Địa điểm: xây dựng tại Đa Lộc, Ân Thi, Hưng Yên

*Khung kèo cột bê tông sắt thép sơn màu gỗ,Hoành Rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấp, cột hiên, hiên  đá xanh thanh hóa, hoa văn tứ quý, đan xem câu đối. Mái lợp ngói mũi hài

Mẫu 13 – Mẫu nhà thờ 3 gian bê tông giả gỗ 8.5x7m. 3 gian thờ tự cột đèn phía trước.

*Địa điểm: xây dựng tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

*Khung kèo cột, Hoành bê tông sắt thép sơn màu gỗ, Rui nóc, cửa gỗ Lim nam phi. Bậc cấ gạch đỏ, hoa văn tứ quý, đan xem câu đối. Mái lợp ngói mũi hài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.