Mẫu vì kèo nhà gỗ cổ truyền Con Chồng Đấu Sen

Xin được chia sẻ với Quý Vị và các bạn một số mẫu vì kèo trong nhà gỗ điển hình: Con chồng đấu sen.


Vì kèo gỗ Lim Nam phi đục theo lối hoa lá. Đây là vì nách của khung kết cấu.

Công trình nhà 3 gian, 6x5m. Do có lòng nhà nhỏ, áp dụng không gian phòng thờ vì thế chỉ có bẩy, không sử dụng kẻ.

Hai vì giữa của một nếp nhà 5 gian – Trong 1 trục vì có cột cái, cột con, cột cửa bức bàn, cột hiên – trốn 1 cột cái.

Công trình nhà gỗ 5 gian sử dụng gỗ gõ mkb Nam mỹ.

Chi tiết kẻ bẩy hiên Ngôi nhà  gỗ 3 gian – sử dụng gỗ lim nam phi.

Vì kèo gỗ Gõ nam mỹ –  đục theo lối hoa lá. Đây là vì nách của khung kết cấu phía đằng tường hậu

Công trình nhà 5 gian, 3 gian thờ, 2 buồng ngủ, bếp

Hai vì giữa của một nếp nhà 5 gian – Trong 1 trục vì có cột cái, cột con, cột cửa bức bàn, cột hiên – trốn 1 cột cái.

 

Chi tiết kẻ bẩy hiên Ngôi nhà  gỗ 3 gian – sử dụng gỗ Gõ nam mỹ.

Hệ vì kèo nhà gỗ 3 đủ cột. Trong một vì có đủ 6 hàng chân cột: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột Con, 1 cột hậu, 1 cột hiên.

Công trình có kích thước 13x10m – Sử dụng Gỗ Gõ đỏ nam phi ( gõ Pachy)

Hệ vì kèo nhà gỗ 3 đủ cột. Trong một vì có đủ 6 hàng chân cột: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột Con, 1 cột hậu, 1 cột hiên.

Công trình có kích thước 13x10m – Sử dụng Gỗ Gõ đỏ nam phi ( gõ Pachy)

Hệ vì kèo nhà gỗ 3 đủ cột. Trong một vì có đủ 6 hàng chân cột: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột Con, 1 cột hậu, 1 cột hiên.

Công trình có kích thước 13x10m – Sử dụng Gỗ Gõ đỏ nam phi ( gõ Pachy)

Hệ vì kèo nhà gỗ 3 đủ cột. Trong một vì có đủ 6 hàng chân cột: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột Con, 1 cột hậu, 1 cột hiên.

Công trình có kích thước 13x10m – Sử dụng Gỗ Gõ đỏ nam phi ( gõ Pachy)

Hệ vì kèo nhà gỗ 3 đủ cột. Trong một vì có đủ 6 hàng chân cột: 2 hàng cột cái, 2 hàng cột Con, 1 cột hậu, 1 cột hiên.

Công trình có kích thước 13x10m – Sử dụng Gỗ Gõ đỏ nam phi ( gõ Pachy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.